Nieuwe zoekopdracht :
Wij raden u aan :

Producten en diensten

Artikel

Offertes

Pensioensparen

Heeft u al een pensioenplan uitgewerkt? Wenst u een verzekering te onderschrijven voor uw pensioen? U bent zelfstandig en wenst een Vrij Aanvullend Pensioen voor zelfstandigen te nemen? Of wilt u als bedrijfsleider een collectief pensioenplan voor uw medewerkers?

In principe geniet u van een wettelijk pensioen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin u de normale pensioenleeftijd van 65 jaar bereikt.  Zoals voor alle regels gelden er ook voor pensioenen uitzonderingen. De regering Di Rupo I probeert hieraan flink te sleutelen met het oog op besparingen en uniformiteit.

Pensioen 

Verschil tussen brugpensioen en vervroegd pensioen

Deze twee termen worden vaak met elkaar verward.

 • Brugpensioen is eigenlijk een vorm van werkloosheid met een bedrijfstoeslag bij ontslag als de werknemer voldoet aan bepaalde vereisten qua leeftijd en loopbaan.

Voor bedrijven in moeilijkheden/herstructurering bestaan specifieke regelingen.

De uitkering is gebaseerd op het laatste loon, al dan niet verhoogd met een aanvullende vergoeding. Een bruggepensioneerde kan NIET op vervroegd pensioen.

 • Voor een vervroegd pensioen wordt het pensioenbedrag berekend over de hele loopbaan.

Vanaf 2016 wordt de minimum leeftijd voor vervroegd pensioen 62 jaar gebaseerd op 40 loopbaanjaren.

 

De drie grote pensioenpijlers

1. Rustpensioen: eerste pijler (of wettelijk pensioen, ouderdomspensioen)

Al wie ooit gewerkt heeft, heeft recht op een wettelijk pensioen.

 • Ofwel krijgt u een pensioen voor alleenstaanden, ofwel een gezinspensioen als u een partner ten laste heeft zonder pensioen of sociale uitkering.
 • Een overlevingspensioen is bedoeld voor partners van wie de overleden echtgenoot heeft gewerkt.
 • Het gewaarborgd minimumpensioen garandeert een minimum maandelijks inkomen.
 • Wettelijke pensioenen zijn gekoppeld aan de gezondheidsindex en aangepast aan de evolutie van het algemene welzijn.

 2. Aanvullend pensioen: tweede pijler

 • Een aanvullend pensioen wordt opgebouwd tijdens de loopbaan en uitbetaald bovenop een wettelijk pensioen.
 • Deze vorm staat vooral bekend als groepsverzekering en is een verbintenis tussen drie partijen: werkgever/werknemer/verzekeringsonderneming.
 • De werkgever doet een pensioentoezegging aan de werknemer om een aanvullend pensioen op te bouwen en sluit hiertoe een groepsverzekering af met een verzekeringsmaatschappij. Deze overeenkomst wordt vermeld in het arbeidscontract.
 • De werkgever kan de premie voor 100% of gedeeltelijk betalen en de premie kan later in één maal of gespreid in de tijd worden uitbetaald.
 • Individuele Pensioentoezegging OF Key-man-verzekering OF bedrijfsleidersverzekering:

Sedert 1 juli 2012 kan deze verzekering niet meer dienen voor het opbouwen van een aanvullend pensioen!

 3. Individueel opgebouwd pensioen: derde pijler

 • Hiermee zorgen vooral zelfstandigen voor een appeltje voor de dorst na hun loopbaan.
 • Met pensioensparen kan u jaarlijks een extraatje bijeen sparen voor later.
 • Populair is het Vrij Aanvullend Pensioen (voor zelfstandigen)  of VAP(Z).

Premies

 • Een groepsverzekering is gebaseerd op een percentage van het inkomen van de werknemer en bedraagt tussen 4 en 6% van het bruto jaarsalaris.
 • Het voordeel van een groepsverzekering voor de werknemer is dat de RSZ-bijdrage minder dan 10% kost tegenover 35% als hij een loonsverhoging zou betalen.
 • Voor de werknemer liggen taksen en belastingen een heel stuk lager voor een groepsverzekering dan wanneer hij een loonsverhoging zou krijgen.
 • Naargelang de gekozen formule volgt er bij de pensionering een eenmalige of gespreide betaling van het aanvullend pensioen.
 • Voor een VAP betaalt u minimum 100 euro per jaar met een maximum van 8,17% van uw inkomen gebaseerd op de sociale zekerheidsbijdrage. Het absolute maximum dat u jaarlijks kan storten bedraagt zo’n 3000 euro.
 • Voor een VAP krijgt u meestal een gegarandeerde interest van 2,5% en een aanvullende winstdeelname.
 • De Belgische wetgever werkt hard aan een fiscale gelijkschakeling van alle beroeps-gebonden pensioenplannen en streeft naar een premietaks van 4,4%.
Begin met uw offerteaanvraag Pensioensparen