Nieuwe zoekopdracht :
Wij raden u aan :

Producten en diensten

Artikel

Offertes

Koffie zorgt mogelijk niet voor dehydratatie

Uit onderzoek van de Universiteit van Birmingham blijkt dat het met mate drinken van koffie niet zorgt voor dehydratatie van het lichaam. Het zou zelfs, net als het drinken van water, bijdragen aan de vochtbalans van het lichaam. 

Onderzoek effecten koffie

Het onderzoek van de Universiteit van Birmingham werd gefinancierd door het Institute for Scientific Information on Coffee (ISIC). De onderzoekers geven aan dat dit niet van invloed is geweest op de uitkomsten van het onderzoek.

 

Voor het onderzoek dronk de ene helft van de proefpersonen gedurende 3 dagen 4 bekers zwarte koffie van 200 ml. De andere helft dronk water. Hierna werd de werkwijze, in de tweede fase van het onderzoek, omgewisseld. De proefpersonen die koffie dronken in de eerste fase schakelende over naar water en vice versa.

 

Om de effecten van het koffie drinken versus water drinken te testen werden verschillende indicatoren van de vochtbalans bij de proefpersonen geanalyseerd. Zo werd er gekeken naar het lichaamsgewicht en de totale hoeveelheid lichaamsvocht. Ook werd het bloed en de urine van de personen getest.

 Koffi

De uitkomsten

De onderzoekers hebben geen significante verschillen waargenomen in de analyses tussen koffieconsumptie en waterconsumptie. Er werd geen verschil waargenomen in lichaamsvocht of hydratiestatus. Ook was er geen verschil in urinevolume of urineconcentratie.

 

Toch is het niet zeker dat hieruit kan worden afgeleid dat koffie niet zorgt voor dehydratatie. De proefpersonen waren allen gezond en waren reeds koffiedrinkers. Er kan vanuit gegaan worden dat enkele koppen koffie voor deze personen geen invloed hebben op uitdroging. Bij personen die risico lopen op uitdroging kan koffie eventueel wel een negatief effect hebben. Hierbij dient gedacht te worden aan nierfalen, diaree of fysieke inspanning. 

Begin met uw offerteaanvraag Koffiemachine