Nieuwe zoekopdracht :
Wij raden u aan :

Producten en diensten

Artikel

Offertes

Belastingvermindering woningbeveiliging

Wilt u uw woning beveiligen tegen inbrekers of brand? Bent u daarom van plan om een beveiligingssysteem te plaatsen in uw woning? Bedenk dan dat u kunt profiteren van een belastingvermindering wanneer u dit doet. Lees hier aan welke voorwaarden u dient te voldoen en hoe u het in zijn werk gaat.

Welke investeringen komen in aanmerking?

Zowel inbraak- als brandpreventie geven recht op een belastingvermindering. Niet alle investeringen komen echter in aanmerking voor de belastingvermindering.

 

De volgende uitgaven voor inbraakpreventie geven recht op belastingvermindering:

 • Levering en plaatsing van inbraakwerende gevelelementen:
  • Inbraakwerend glas
  • Beveiligingssystemen voor deuren, ramen, luiken. Garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken zoals veiligheidssloten, slotbeveiligingssystemen, grendelbeveiligingssystemen, kierstandhouders etc.
  • Motor met anti-ophefsysteem voor luik of elektrische garagepoort
  • Gepantserde deuren en/of poorten
 • Levering en plaatsing van alarmsystemen plus de componenten en de kosten van het beheer (alarmcentrale).
 • Levering en plaatsing van camerabewaking met registratiesysteem.

 beveiligingssysteem

De volgende uitgaven voor brandpreventie geven recht op belastingvermindering:

 • Levering en plaatsing van waterblussers, polyvalente poederblussers, en automatische blustoestellen voor verwarmingslokalen op stookolie
 • Levering en plaatsing van deuren met een brandweerstand van een half uur:
  • Tussen garage en woning
  • Binnenkant van keuken
  • Tussen slaap- en woongedeelten
  • Binnenkant van verwarmingslokaal

Men kan geen belastingvermindering ontvangen voor het leveren en plaatsen van rookmelders of een rookdetectiesysteem. Tevens het onderhoud van een alarmsysteem en brandblussers valt buiten de regeling.

 

Bedrag belastingvermindering

Wanneer u in 2014 investeringen doet op het gebied van inbraak- en/of brandpreventie, dan zijn deze aftrekbaar in het aanslagjaar 2015. Men kan 30% van de werkelijk betaalde uitgaven opgeven bij de belasting. Het maximumbedrag dat men kan ontvangen is voor 2014 vastgesteld op 760 euro. Meer informatie over de wijze van aangifte vindt u op de website van FOD Financiën

Begin met uw offerteaanvraag Beveiliging